Seznamte se! NF PRAVDA O VODĚ, výherce 2.ročníku Givenio Grantu

Milí podporovatelé, v dnešním příspěvku bychom Vám rádi přiblížili organizaci Nadační fond PRAVDA O VODĚ.

Tato organizace je součástí našeho dárcovského portálu GIVENIO a v nedávné době jste jejich jméno mohli zaznamenat ve spojitosti s vyhlášením výsledku Givenio Grantu 2018, jehož vítězem se stal právě NF PRAVDA O VODĚ. Velmi nás těší, že jsme také mohli přispět svou troškou do mlýna a požádali jsme pana Ing. Radka Novotného, zakladatele fondu, o krátký rozhovor.

 

Pane Novotný, prosím představte nám blíže témata, kterým se NF PRAVDA O VODĚ věnuje. 

Voda je strategická surovina pro lidi i pro stát,  ale posledních 20 let část politiků evidentně nepracovala v zájmu občanů, měst a státu, když  mezi vodu a lidi instalovali, často protiprávně, koncerny nebo překupníky, kteří přišli do ČR na vodě jen a jen vydělat.
Cílem NFPOV je toto odhalit a pomoci tuto anomálii zrušit, protože českou vodu si umíme prodávat sami a žádné „Trautenberky“ k tomu nepotřebujeme.
Toto je jediná cesta, jak zastavit nehorázné zdražování vody, zajistit garanci práva lidí na vodu (Ústava) a vrátit  správu vody do vodáren v rukou obcí/státu, do podoby veřejné služby a ne formy dolování zisků, které tečou z peněženek lidí do zahraničí .

Jak dlouho se této práci věnujete a co Vás k ní přivedlo?

Společně s členem správní rady panem Chromcem se obraně vody, městských vodáren a zájmů občanů i státu věnujeme od roku 2001. Tehdy organizovaná skupina právnických osob, pracující pro soukromé firmy, spustila greenmalingový nájezd na městské vodárny, s cílem je ovládnout a poté z nich doslova vykuchat všechna zisková aktiva.
V Přerově, kde pan Chromec působí v postavení předsedy představenstva, jsme 3x museli odrazit podobný nájezd
a podobně toto probíhalo i v dalších okresech. Pardubice, Náchod, Kroměříž…
Pochopili jsme, že nekalosti stojí na nedostatku informací, na manipulacích a na jednání, které soudci, po mém 15 let trvajícím právním boji, označili jako hanebné a protiprávní.
Proto jsem vytvořil a spustil nejdříve projekt PRAVDA O VODĚ, jehož součástí je investigativní datový portál
www.pravdaovode.cz , který ZDARMA poskytuje informace občanům, zastupitelům, ale i profesorům na VŠ, zaměstnancům státních institucí, rozumným zastupitelům a politikům.
Reakce  jsou velmi pozitivní i od zástupů médií např. Repotéři ČT, Nedej se plus ČT2 nebo DVTV.

Jak vnímáte podporu neziskových organizací státem?

Takovou podporu nemohu posoudit, protože jsem od státu, politiků a EU, nikdy žádnou podporu nezískal, a to ani jako osoba, ani jako Nadační fond.

Je podle Vás forma podpory dárcovskými portály pro neziskové organizace přínosná?

Voda se týká úplně každého a každý soudný člověk chápe, že jeden člověk, který se postaví korupci, hlouposti a neskutečných praktikám, které instalaci cizinců k našim studním provází, nemá šanci toto zvrátit, pokud se k němu nepřidají další lidé. Prostě jedna kapka moře netvoří.
Dárcovské portály, ale také systémy crowdfoundingu považuji za velmi dobrou formu, jak mohou lidé svou kapkou přispět a pomoct k nápravě.
Princip Givenia jsem začal poznávat v okamžiku, kdy jsem přihlásil Nadační fond PRAVDA O VODĚ do soutěže o grant. Počáteční nedůvěru vystřídalo rychle poznání, že tento systém, je dobrý a užitečný.

Mohou se naši uživatelé také zapojit do boje za pravdu o vodě?

Každý se může zapojit, dle svých možností, schopností a ochoty věnovat nápravě věcí kolem vody část, úsilí, případně
i finance. Může se podívat, co děláme a dle toho, co je danému člověku blízké, může buď pomoci – např. podpisem petice https://pravdaovode.cz/petice/, sdílením, šířením a sběrem podpisů petice, nebo  podporou sběru dat  apod. www.pravdaovode.cz/pomoc

Do čeho vítězných 20.000 Kč zainvestujete?

Jedna část půjde na vytvoření grafů a přehledů cen a zisků u vodáren v rukou měst a obcí, které lidem rychle a jasně ukáží jaké nehorázné smlouvy „politici“ na úkor občanů a měst uzavřeli – toto je velmi důležité především proto, aby lidé věděli koho volit a koho rozhodně NE. Kdyby lidé v Praze věděli toto, pak by již voda byla zpět v rukou města:

 

 

 

Druhá část půjde do propagace šíření petice VODA JE ŽIVOT a to především přes FB. Cílem je získat min. 10.000 podpisů a tím otevřít téma drahé vody a ukončení působení Trautenberků u studní  V PETIČNÍCH VÝBORECH – SNĚMOVNY A SENÁTU.

Na závěr ještě jedna otázka. Doporučil byste jiným neziskovým organizacím, aby se také zapojili do portálu Givenio?

Doporučuji to.  Pokud máte někdo dobrý projekt, tak je to forma, jak získat podporu od lidí, a ty to přitom nic nestojí. 

 

Děkujeme, že jste si udělal čas na náš rozhovor a přejeme Vaší organizaci mnoho sil ve Vašem počínání.