Tři dvojky

Co si vybavíte, když se řekne: Tři dvojky? Známky z matematiky za první čtvrtletí, silnice II. třídy vedoucí z Vřesové přes Karlovy Vary do Kyselky nebo (jste-li numerolog) andělské číslo? Vedle, jak ta jedle. :) Ale že jste to Vy, napovíme Vám...říkají Vám něco pojmy jako rover či scout?

Dovolíme si tak trochu věštit...80% z Vás tyto pojmy evokovaly automobil. Máme pravdu? :) Ne ne, tentokrát jsou tři dvojky datum. Konkrétně 22.2. kdy si připomínáme  mezinárodní svátek přátelství mezi skautkami a skauty. A proč právě 22.únor? Den zamyšlení, dříve Den sesterství či Vzpomínkový den připadá na datum narození zakladatelů skautingu. Sir Robert Baden-Powell a jeho žena Olave Bade-Powell se narodili týž den, pouze v jiném roce, proto bylo stanoveno toto datum k uctění jejich památky. Svátek má skautům připomínat, že po celém světě mají spoustu sester a bratrů, bez ohledu na rasu, barvu kůže, věk či národnost. 

Principem skautingu, jehož název vychází ze slova scout, tedy pozorovatel či průzkumník, je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí v rovině duchovní, mravní, intelektuální, sociální i tělesné. Zkrátka přijmout zodpovědnost za své činy vůči sobě samému, rodině, vlasti, všem lidem a především přírodě. Kolébkou skautingu se roku 1907 stala Anglie, vlast zakladatele sira Roberta Baden-Powella. V současné době najedete skautské oddíly po celém světě s přibližně 50 milióny členy. Do Čech se skauting dostal v roce 1911 díky Antonínu Benjamínu Svojsíkovi, zakladateli organizace Junák - český skaut. 

Praví skauti mají také svůj pozdrav, který možná také používáte a ani nevíte, že hovoříte skautským jazykem. Nazdar. Přidáte-li zdvižení pravé ruky k rameni, dlaní vpřed se třemi zdviženými prsty, přičemž palec překrývá malíček, pak je to dokonalé. Pokud Vás skauting zaujal a rádi byste se zapojili, dnes se Vám představí některé oddíly, které se zapojily do našeho portálu Givenio a vy je tak můžete podpořit i při svých nákupech.

Skautský institut z.s. vznikl v roce 1999 jako zvláštní jednotka zřízená ke správě Archivu Junáka, největší české skautské organizace. Od té doby se Skautskému institutu neustále rozšiřuje tým i rozsah činnosti. Zásadní změnou bylo získání prostor na Staroměstském náměstí v roce 2015. V centru Prahy tak dobrovolníci vytvořili také místo k setkávání: setkávání všech generací, setkávání veřejnosti se skautskými hodnotami, setkávání odborníků na zajímavá témata. Vzniklo tím nesmírně zajímavé a pestré společenství, ze kterého vzešly další současné funkce Skautského institutu: funkce think-tanku a inkubátoru. Skautský institut v Brně připravuje každý měsíc více než dvacítku akcí zaměřených na osobní rozvoj jednotlivce, aktivní občanství a roli mladých lidí ve společnosti. Chod pětipatrového domu v centru Brna na Moravském náměstí, který jsme získali do pronájmu v rove 2016, i přípravu programu, mají na starosti dobrovolníci. Některé opravy či programy se však bez finanční podpory zvládnout nedají. Pomoc od dárců umožňuje  udržet celý projekt při životě a realizovat plány a nápady.  V tomto době každý všední den žije jeho kavárno-čítárna, měsíčně se koná kolem 25 akcí od zajímavých přednášek a besed s odborníky, přes workshopy a rukodělné dílny až po jógu a gurmánská odpoledne. V institutu funguje také sdílená dílna, kam může kdokoli přijít a něco si vyrobit.

Junák český skaut - přístav Černý Čáp Opava, z.s. se stará o všestranný rozvoj dětí a mládeže od 5 do 26 let. Chceme vytvořit sociální fond, který bude využit na částečnou úhradu poplatků pro děti z vícečetných rodin a rodin   s nižší příjmovou hladinou. Tuto snahu vnímáme jako možnost pro rozvoj dalších generací dětí. 

Junák - český skaut, středisko Radobýl Litoměřice, z. s. oddíl je koedukovaný, to znamená, že jsou v něm kluci i holky a otevřeli jsme ho pro děti základních škol. První skautské schůzky proběhly v září 2016. Od té doby jsme prožili spoustu společného dobrodružství a ještě víc na nás teprve čeká. Během celého roku mají děti symbolický rámec, který je motivuje a ze kterého vychází i spoustu her a společných úkolů. O letních prázdninách nás pak čeká tábor. Skautské tábory jsou zpravidla stanové, kdy děti bydlí v podsadových stanech.
Rádi bychom pořídili sportovní vybavení do oddílu, který funguje samostatně ve vesničce Blíževedly a sdružuje děti z několika okolních vesnic.

Pokud jsme Vás inspirovali, abyste se stali členy některého ze skautských oddílů, pak nás to velmi těší. A pakliže jste se rozhodli stát pravidelným podporovatelem některé z organizací z oblasti skautingu nebo kteréhokoli sdružení, klubu  nebo centra zapojeného do portálu Givenio, pak Vám jejich jménem srdečně děkujeme.