Mír. Krátké slovo s širokým obsahem. Definice dle Ottova slovníku je naprosto vyčerpávající. Požehnaný a blahodárný stav tichosti a dobré vůle mezi lidmi, národy a státy, jakožto opak sporů, různic a války. Jedna z věcí nezbytných pro klidný život. A není to až taková samozřejmost, jak se může zdát. Pro mír je také nutné něco dělat.

Vzpomínáte si ještě na své učitele? Vybavujete si jejich tváře, vtipné hlášky nebo káravý pohled, když jste u tabule tahali jakékoli (ne)znalosti z paty? Ať už ve Vás zanechali pozitivní nebo negativní vzpomínky, měli velký vliv na formování Vaší osobnosti a vlastně celého Vašeho budoucího života. Možná si to ani neuvědomujete, ale dobrý učitel je jako dar z nebe.

Začněme dnes trochu filozofickou otázkou. Co potřebujete ke svému životu? Zdraví, štěstí, rodinu? Ano, samozřejmě, ale je ještě něco mnohem důležitějšího, elementární podstata života. Neodmyslitelná součást bytí člověka. Voda. Takže Há2Ó, Hleďte 2 Oči také do budoucna.

Kdo by nechtěl být Nej a Top. Co by se podle Vás skrývalo pod #vaše jméno? No táák, zahoďte ušlápnuté seběvědomí a najděte na sobě aspoň 3 Nej. Doplnit své Nej a Top si můžete i s námi. Tak pojďme na to.

Znáte tuhle frázi? V roce 1994 ji firma Disney použila ve svém animovaném filmu Lví král. Originál této fráze pochází ze svahilštiny a znamená něco jako žádný problém, žádný stres. Proč se o ní zmiňujeme? Protože úzce souvisí s dnešním dnem 9.3., známým též jako Den paniky. Ještě jste o něm neslyšeli? Tento vtipně pojmenovaný mezinárodní dne skrývá mnohem více, o čem by se mělo hovořit. Máme na mysli mentální zdraví a všeobecně stres. To bychom ale nebyli my, kdybychom i tuto vážnou problematiku trochu neodlehčili. Naše motto "hlavně pozitivně".