Ochrana osobních údajů

 

Spolek Givenio je povinen nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č.101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.

Spolek Givenio vede v dárcovském systému GIVENIO.ORG  a GIVENIO.COM příjem podporovatele od partnerů anonymně.

V případě, že Podporovatel udělí spolku Givenio souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem dalšího informování o dárcovském portálu, o možnostech další spolupráce a za účelem péče o dárce, zavazuje se spolek Givenio užívat těchto údajů pouze k těmto účelům a v rozsahu k tomu nezbytném. Pokud je takový souhlas Podporovatelem udělen, zahrnuje i souhlas s poskytnutím osobních údajů Podporovatele ve stejném rozsahu a za shodným účelem Příjemci označenému Podporovatelem v souvislosti s poskytnutým přípěvkem. Souhlas je poskytnut až do vyslovení nesouhlasu s tímto zpracováním. Nesouhlas lze vyjádřit písemně na adresu sídla spolku Givenio anebo e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V takovém případě spolek Givenio bez prodlení vyrozumí o zrušení souhlasu i dotčeného Příjemce. Veškeré informace a osobní nebo firemní údaje poskytnuté Podporovatelem spolku Givenio v průběhu poskytování příspěvku jsou důvěrné. Spolek Givenio se zavazuje zpracovávat osobní údaje Podporovatele pouze za účelem uskutečnění plnění smlouvy s Příjemcem. Osobní údaje nebudou poskytnuty jiným osobám. Podporovatel má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo přístupu k osobním údajům, zejména právo na informaci o zpracování svých osobních údajů (§ 12 zákona o ochraně osobních údajů) a právo na opravu osobních údajů. Podporovatel má dále v případě, že se domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, právo požadovat vysvětlení, odstranění vzniklého stavu a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (§ 21 zákona o ochraně osobních údajů). Za ochranu a zpracování osobních údajů poskytnutých Příjemci odpovídá tento sám.

 

Jak nakládáme s vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

Kdo údaje sbírá:

GIVENIO z.s.

IČO: 05438021

Sídlo: Roháčova 145/14, PSČ 130 00, Praha

Kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Jaké údaje sbíráme

U registrovaných podporovatelů sbíráme: 

e-mailovou adresu

jméno a přímení

adresu

IP adresu

prokliky do e-shopů přes stránku Giveno nebo přes darovací tlačítko

 

Důvod a účel sběru údajů

Údaje registrovaných uživatelů sbíráme na základě  plnění smlouvy a zákonné povinnosti pro evidenci poskytnutých darů

Evidence darů z nákupů: 

  • název e-shopu, ve kterém byl nákup uskutečněn
  • datum nákupu
  • hodnota nákupu bez DPH
  • hodnota daru
  • číslo organizace, pro kterou byl dar poskytnut

Na e-mailovou adresu mohou být registrovaným podporovatelům zasílány informace o stavu dárcovského účtu, o nových organizacích a e-shopech. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v e-mailu - odhlásit.

 

Jak dlouho údaje uchováváme:

Údaje o registrovaných podporovatelech: po dobu trvání registrace

Údaje o poskytnutých darech: po dobu 10 let

  

Kdo osobní údaje zpracovává

Zpracovatelem těchto údajů je:

DigitalOcean, LLC
Stable.cz, s. r. o.
Websupport s.r.o.

 

Soubory cookie

Při procházení webových stránek měříme například, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce. 

Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat. Může to ale spůsobit nefunkčnost evidence vašich darů, tzn. váš dar z nákupu nebude připsán pro vámi vybranou organizaci.  

 

Na co máte právo

Dotázat se, jaké údaje zpracovávám, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.

Můžete požádat o opravu, nebo výmaz těchto údajů.

Můžete požádat o ukončení zasílání newsletterů. Sami se pak můžete kdykoliv odhlásit v zápatí jakéhokoli e-mailu.

Kam se můžete obrátit

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte nás na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25.5.2018.