Čerpajte pre svoju školu dary od zákazníkov, ktorí nakupujú v e-shopoch.

Givenio umožňuje školám prijímať dary, ktoré poskytnú zákazníci pri nákupe vo viac ako 600 obchodoch (e-shopoch). Určité percento z nákupu poskytneme vašej škole. Zákazníka to nestojí ani cent navyše.

Zaraďte si darcovský portál www.givenio.org do vášho fundrisingu, prinesie vám ďalšie finančné zdroje pre vašu činnosť. 

Suma poskytnutých darov, ktorou ľudia podporia neziskové organizácie sa každoročne zvyšuje viac ako dvojnásobne. Za minulý rok sme pripísali organizáciám dary vo výške 14.893.-€.

My z OZ pre dobrú vec si zakladáme na bezpečnosti a transparentnosti, a preto je darcovský portál www.givenio.org určený pre školy a neziskové organizácie, ktoré chcú naplno využívať potenciál online fundraisingu. Ak sa stotožňujete s týmito hodnotami, pridajte si vašu školu vyplnením krátkeho registračného formulára. Registrácia vás k ničomu nezaväzuje a nie je nijako spoplatnená. 

 

Čo získate ak si pridáte vašu školu?Online konto - prehľad transakcií - darov

Poskytneme vám podporné nástroje pre budovanie vzťahov s podporovateľmi:

  • pridanie vašej školy do zoznamu prijímateľov - web a plugin
  • online konto s prehľadom transakcií  (darov)
  • notifikácia o novom dare e-mailom
  • podporné nástroje - bannery, registračný formulár, e-mailový systém
  • kampaň na Facebooku platenú z nášho rozpočtu
  • kampaň na Google platenú z nášho rozpočtu
  • bonus 10.-€ za každého podporovateľa, ktorý si vyberie vašu školu prostredníctvom pluginu

 

Bonus 10.-€ za nového podporovateľa 

Aby sme vás podporili už na začiatku vášho fundrisingu prostredníctvom darcovského portálu www.pgivenio.org, poskytneme vám 10.-€ za každého podporovateľa, ktorý sa rozhodne podporovať vašu školu prostredníctvom pluginu, t.z. že si v plugine vyberie vašu školu. Takto získate základňu podporovateľov, ktorí vám dlhodobo budú prinášať príspevky z nákupov v e-shopoch. Informácie, ako plugin funguje, nájdete tu.

Registrácia školy

Registrácia vás k ničomu nezaväzuje a nie je nijako spoplatnená. Registráciu môžete kedykoľvek zrušiť. Zaregistrovať sa môže akákoľvek škola alebo občianske združenie, nadácia, nezisková org., záujmové združenia patriace pod školu. Pre pridanie vašej organizácie nie sú potrebné žiadne dojednania alebo zmluvy. Ale pokiaľ zmluvu požadujete, máme ju pripravenú.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
vyber si školu
Invalid Input
Invalid Input
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
vyber si školu
Zadajte prosím meno riaditeľa školy
zadajte prosím e-mail riaditeľa
Invalid Input

Ďalšie údaje nie sú povinné, ale ak ich zadáte, urýchli to registráciu vašej organizácie.

Ak máte záujem, aby príjmateľom darov pre školu bola iná organizácia pôsobiaca pri škole (združenie, nadácia, fond...), zadajte údaje prijímateľa.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input