Projekt "Dobrá vec pre zvieratá" na pomoc útulkom

V minulom roku 2015 sme rozbehli projekt na pomoc útulkom pod názvom Dobrá vec pre zvieratá.

Našim cieľom bolo získavať pre útulky pravidelne financie na ich každodenné výdavky súvisiace s pomocou zvieratkám, ktoré to potrebujú. Vieme predsa, že ich situácia častokrát nie je vôbec jednoduchá a vynaložená energia, ako aj zapojenie dobrovoľníckej duše a tela do pomoci niekedy nestačí. Pozitívna vlna ohlasov o možnosti podpory útulkov vďaka projektu sa rýchlo rozniesla a do projektu sa zaregistrovalo a o pomoc požiadalo až 42 útulkov z celého Slovenska. Projekt sme sa rozhodli rozšíriť aj za hranice Slovenska do susednej Českej republiky, pretože situácia českých útulkov je porovnateľná s tou slovenskou. V Česku sa teda do projektu zapojilo 28 útulkov. Vďaka projektu podporilo útulky až 4.896 dobrých ľudí, ktorí tým urobili dobrú vec a podporili ich v celkovej sume 14.983 € zo svojich nákupov. A nestálo ich to nič navyše. Pre podporu pritom mohli nakúpiť v 324 e-shopoch rôzneho zamerania. Aby si však každý podporovateľ našiel medzi e-shopmi ten svoj, ich ponuku neustále rozširujeme a tým rastie aj možnosť podpory útulkov vďaka každodenným nákupom.

Aby sme o možnosti podporiť útulky aj takouto formou informovali čo najviac dobrých ľudí, v novembri 2015 sme spustili kampaň na podporu projektu pod názvom „Pošli granule e-mailom“. Vďaka tejto kampani mohli útulky získať nie len podporovateľov a tým potrebnú pomoc, ale taktiež misku granuliek za každého nového podporovateľa. Útulky tak získali viac ako 3.000 nových podporovateľov a 600kg granuliek.

Nakoľko chceme podporovať nielen útulky, ale dať šancu aj iným neziskovým organizáciám a občianskym združeniam, rozhodli sme sa od januára 2016 projekt Dobrá vec pre zvieratá posunúť o stupienok vyššie. Vytvorili sme tento darcovský portál pod názvom Givenio.org, kde majú možnosť rovnakým spôsobom získavať financie aj iné organizácie z rôznych oblastí ako zdravie a ľudia v núdzi, školstvo, kultúra, zvieratá, eko projekty či komunity. Samozrejme nové zapojené organizácie, ako aj útulky zapojené do projektu Dobrá vec pre zvieratá nájdete v sekcii Organizácie na tejto stránke, kde ich aj naďalej môžete podporovať :)

 

Tieto útulky môžete podporiť: